Annons

Annons

Revisorer

Revisorskåren blir allt äldre till sin sammansättning. Många unga lämnar bara några år efter den krävande auktorisationen. 1960-talisterna tycks vara den sista stabila generationen.

Revisorerna måste bli bättre på att iaktta skyndsamhetskravet när de rapporterar misstänkta oegentligheter till Finanspolisen. Det konstaterades under dagens seminarium som Revisorsinspektionen bjöd in till för att diskutera revisorernas roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Revisorerna ser positivt på framtiden trots en orlig omvärld. Den största utmaningen som revisorer upplever idag är att attrahera nya kunder.

Revisorerna blir allt färre men antalet uppdrag per revisor växer. Det kan innebära en "förhöjd risk" menar Revisorsinspektionen. Det är också mer regel än undantag att revisionsfirmornas vd:ar har omfattande revisionsuppdrag.

Sidor