Annons

Annons

Resultat

Förlusttyngda crowdfundingbolaget Fundedbyme redovisar sin hittills starkaste årsrapport. Förlusten halverades till -5,9 miljoner kronor, medan intäkterna ökade till 6,3 miljoner (4,2) för helåret 2017. 

Första AP-fondens resultat för helåret 2017 uppgick till 29,3 miljarder kronor (27) efter kostnader. Aktier och fastigheter lyfte portföljen.

Investeringsbolaget redovisar ett resultat före skatt på -597 miljoner kronor för fjärde kvartalet – i linje med tidigare vinstvarning. "Ratos är fortsatt finasiellt starkt", hävdar vd:n Jonas Wiström.

Fastighetsbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 528 miljoner kronor – och styrelsen föreslår en utdelning på 4:80 kronor per stamaktie. Planerna på att dela koncernen i två börsnoterade bolag fortskrider.

Investmentbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 3.314 miljoner kronor (6.655) under årets första kvartal.

Bra helår för fastighetsbolaget. "Stockholms tillväxt har bidragit till en starkare efterfrågan", menar vd:n.

Moretimes aktie handelsstoppades på grund av osäker finansiell stabilitet. Därefter försattes bolaget i rekonstruktion. På måndagen kom kvartalsrapporten. Och det är dyster läsning.

Sidor