Annons

Annons

Norska oljefonden

Norges Bank har beslutat att utesluta nio bolag från statens pensionsfond utland och har även satt ett bolag på observation.

När många av de största oljeproducerande länderna inte längre ser någon framtid i den egna verksamheten är svenska investerare villiga att ta över. Det är en riskfylld strategi, för att inte säga rent dumdristig, skriver krönikören Ingmar Rentzhog.

Norska oljefonden avkastade 1,3 procent under andra kvartalet och ökade med 94 miljarder norska kronor. Sämst gick det för fastigheter.

Gränsen höjs för fastighetsinvesteringar från 5 till 7 procent. Samtidigt som det införs strängare krav för onoterade aktier.

Sidor