Annons

Annons

Nordea-flytt

Nordeas rapport häromveckan var klart medioker. Och synar man denna nordiska universalbank i sömmarna så framstår den som en ”mediokrati”. Storleks- och skalfördelarna har så här lång varit obefintliga. Avkastningen har varit sämre än övriga nordiska storbanker och risknivån högre, skriver Per Lindvall i en analys av läget i storbanken.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 796 miljoner euro i det fjärde kvartalet, medan väntat var 900 miljoner euro "Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017", skriver Nordeas vd Casper von Koskull i dag.

LO-förbundet Elektrikerna har flyttat hela sitt kapital från Nordea till Handelsbanken. Fackförbundets beslut att flytta de 295 miljonerna kom som en reaktion på Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor till Finland.

 

Nordea Bank publicerar information, i form av ett prospekt, om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att flytta moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Efter nästan 30 år hos SEB har Isabelle Cassel tagit steget över till konkurrenten Nordea och posten som Sverigechef för corporate & investment banking. Målet är att bli nummer ett i Sverige på företagssidan.

Sverige kommer ha ett stort banksystem även om Nordea flyttar huvudkontoret till Finland, och det finns sårbarheter kopplade till det svenska banksystemets storlek och koncentration, skriver Riksbanken i stabilitetsrapporten.

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör i nuläget den största risken för den svenska ekonomin. Det är därför viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

LO-förbundens ilska över Nordeas flyttplaner är stor. De flesta har inlett processer för att byta bank och flytta tillgångarna som ligger placerade där. Och nu påverkas också bankens varumärke.

Fackförbundet Kommunal följer Transport och Handels och lämnar nu Nordea efter bankens beslut att flytta huvudkontoret till Helsingfors.

Sidor