Annons

Annons

Marginalen Bank

Styrelsen i Marginalen Bank har beslutat att vd Per Andersson ska lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

Nischbankens resultat efter skatt steg med 58 procent under tredje kvartalet. Resultatökningen beror bland annat på ett ökat räntenetto, genomförda kostnadsbesparingar och lägre kreditförluster.

Adnan Hadziosmanovic har utsetts till ny CFO i Legres AB, moderbolaget för Sergelbolagen i Norden.

Sarah Bucknell har i dag informerat styrelsen om att hon på egen begäran lämnar sin tjänst som vd för Marginalen Bank.

Sidor