Annons

Annons

Intrum

Intrums finansdirektör Erik Forsberg kommer att lämna bolaget under 2018. Tidsplanen för hans avgång ska fastställas inom kort.

Intrum har som målsättning att öka vinst per aktie med minst 75 procent till år 2020 jämfört med 2016 års nivå.

Intrum fortsätter jaga tillväxt genom förvärv. Nu senast genom affären med italienska CAF.

Intrum förvärvar kredithanteringsbolaget Caf och dess skuldportfölj i Italien för 200 miljoner euro.

Nischbanken TF Bank förvärvar Intrums 49-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Avarda. Affären är en del av bankens tillväxtstrategi.

Efter samgåendet med Lindorff i juni i år ökar Intrum-koncernen nettoomsättningen samt rörelseresultatet markant. "Jag har en mycket positiv syn på koncernens framtidsutsikter", skriver vd och koncernchef Mikael Ericson.

Kredithanteringsföretaget Intrum har tecknat avtal om att förvärva en skuldportfölj från Eurobank, en av de fyra grekiska banker som bedöms vara systemkritiska för den grekiska ekonomin.

Cidron har utsett Robert Furuhjelm som sin representant i Intrum Justitias valberedning. Han ersätter Per E. Larsson.

Intrum Justitia, som i somras fusionerades med Lindorff, kommer använda varumärket Intrum framöver.

Sidor