Annons

Annons

BDO

Med den djupgående insyn en revisor har i ett företags ekonomiska förehavanden, är revisionen ett av samhällets absolut viktigaste verktyg för att upptäcka ekonomisk brottslighet eller terrorfinansiering. När revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades för åtta år sedan gick därför en viktig kontrollinstans delvis förlorad. Riksrevisionen har nu utvärderat reformen och kommit fram till att revisionsplikten bör återinföras.

Flytten går från Garnisonen till Sveavägen. Orsaken är att de gamla lokalerna anses för små. Dessutom löper kontraktet ut. 

"Helt klart kommer den digitala transformationen att förändra tjänster och affärsmodeller liksom revisorns sätt att arbeta" säger Malin Nilsson, vd för BDO, till Realtid. Erik Arwinge, Chief Digital Officer, ser nya kompetensbehov växa fram inom kärnverksamheten, men även inom IT, marknad och affärsutveckling.

Revisorn valde att inte till- eller avstyrka fastställandet av resultat- och balansräkningar. Situationen var inte ”av det speciella slag” som krävs för det tillvägagångssättet, slår Revisorsinspektionen fast. 

Revisions- och rådgivningsbyrån BDO växer snabbt. Tillväxtmålet är tio procent per år och än så länge ligger byrån väl i fas med sin vision. "Om tio år har vi tagit en mycket större marknadsandel än vad vi har idag". Det säger BDO:s nya vd Malin Nilsson till Realtid. 

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO fortsätter sin expansiva resa i Sverige. Senaste nytillskottet är Linköping. "Detta är en spännande region och en intressant marknad, eftersom det finns många expansiva företag och startup-bolag från universitetet" säger BDO:s vd Malin Nilsson till Realtid.  

Digitalisering kan innebära olika saker för olika branscher. Hotellbranschen har fått AirBnb och taxinäringen Uber, internationella tjänster som får lokala konsekvenser. Ingen är oberörd av digitalisering. Den gemensamma nämnaren bland de digitala giganterna är en förståelse för kundens behov och förmåga att skapa tjänster utifrån och in istället för tvärtom. Och det går fort! Men vad innebär det lite mer konkret i dagsläget – och hur ska man som företagare agera för att inte bli akterseglad av konkurrenterna? Erik Arwinge, affärsutvecklingsansvarig på BDO, ger sin syn på digitalisering och hur det påverkar företag.

BDO Malmö dubblar arbetsstyrkan genom att gå ihop med Wahlberg & co. "Samgåendet ger en god bas till att tillhandahålla nya affärsområden. Till exempel ska vi bygga upp vår kompetens inom Corporate Finance. Målet är att på sikt bli en fullservicebyrå" säger Christofer Hultén, kontorschef för BDO Malmö till Realtid. 

Sidor