Annons

Annons

Anders Uddén

Skulderna från arga och besvikna obligationsinnehavare tynger Anders Uddéns konkursbo med drygt 71 miljoner kronor och det kan bli mer. Dessvärre kan inte borgenärerna räkna med utdelning från konkursen.

Anders Uddén, som skrev under borgensåtagande för tre obligationslån, i nu konkursade QV Invest och QV Svensk hälsa, har på egen begäran försatts i personlig konkurs.

Företagsrekonstruktionerna av QV Invest samt QV Svensk Hälsa bör upphöra. Det begär rekonstruktören Mikael Kubu. Samtidigt har 80 stämningsansökningar lämnats in mot Borgensmannen Anders Uddén under september månad.

QV Invest och QV Svensk Hälsa vill att rekonstruktionen ska fortsätta. Samtidigt har ytterligare fordringar inkommit om totalt 23,1 miljoner kronor mot QV Svensk Hälsa och ytterligare ett 20-tal stämningsansökningar har inkommit till Stockholms tingsrätt om krav mot borgensmannen Anders Uddèn.

Tuffare tag tas i striderna kring QV Invests obligationslån. Nu kräver en av obligationsinnehavarna att Anders Uddén som stod som borgensman ska försättas i konkurs. Kronofogden har redan försökt att utmäta hans tillgångar.