Annons

Annons

Advokatsamfundet

46 nya ledamöter har antagits till Advokatsamfundet. Hela listan presenteras här. 

Trots att antalet advokater ökar, blir anmälningarna mot advokater färre. Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet.

Advokatsamfundet har antagit 23 nya ledamöter. Hela listan presenteras här.

Sveriges advokatsamfunds styrelse har antagit 59 nya ledamöter. Hela listan presenteras här.

Christer Danielsson, ordförande i Advokatsamfundet, och Eva-Maj Muhlenbock, vice ordförande, anses av många stå för en förändringsagenda. Fokus ligger nu på att se vad samfundet kan göra från centralt håll för att underlätta för den enskilde advokaten i dennes vardag. Det säger Christer Danielsson till Realtid.

 

Bengt Ivarsson lämnade uppdraget som ordförande för Advokatsamfundet i början av juli. För Realtid berättar han om hur han ser på sin tid som ordförande, vad som har varit den största utmaningen och i vilken riktning han hoppas att samfundet går åt nu. "Jag tycker att det är viktigt att Advokatsamfundet är transparent och för att nå dit måste samfundet jobba på ett annorlunda sätt, men var vi landar får vi se".  

 

 

 

På advokatsamfundets fullmäktigemöte valdes Christer Danielsson till ny ordförande i Advokatsamfundet och Eva-Maj Mühlenbock valdes till vice ordförande. "Jag är övertygad om att det blev en bra lösning för samfundet", säger Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson.

Igår avgjordes den utdragna ordförandestriden som länge rasat inom Advokatsamfundet.  Den som röstades fram till samfundets nästa ordförande är Christer Danielsson och inte den av valberedningen föreslagna kandidaten Lena Frånstedt Lofalk.

Sidor