Annons

Annons

Saugestad.jpg

CEO Storebrand Assset Management Jan Erik Saugestad.

Storebrand siktar på expansion

Storebrand Asset Management lämnar ett starkt 2017 efter sig där de förvaltade tillgångarna ökade med 25 procent under året. Nu siktar koncernen på en expansion i Europa.

Storebrand Asset Management inleder 2018 starkt finansiellt sett där bolaget lämnar ett bra 2017 efter sig då de förvaltade tillgångarna ökade med över 25 procent och uppgick till 73 miljarder euro vid årsskiftet.

– Vi har upplevt en fantastisk tillväxt i Sverige och Norge under de senaste åren, vilket skapar bra möjligheter för en internationell expansion. Vi är särskilt nöjda med den starka efterfrågan på hållbara lösningar på våra hemmamarknader och vi vet att det finns stor efterfrågan utanför Sverige och Norge. Det här är ett område vi är starkt erkända som en internationell investerare, säger Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management.

Han uppger att kunderna har ökat intresset för globala frågor som klimatförändringar även i sina investeringar. Han menar att med Storebrand Asset Managements erfarenheter i området ser han att en internationell expansion ger stora marknadsmöjligheter. Koncernens förvärv av Skagen under 2017 var ett viktigt steg i den utvecklingen.

Annons

Annons

– Skagen har framgångsrikt byggt upp ett starkt erkännande- och distributionsmöjligheter i utlandet som vi strävar efter att stärka ytterligare. Deras nätverk och kunskap utgör en möjlighet för en bredare och snabbare fördelning av hållbara fonder, och tillsammans har vi ett starkt erbjudande till den europeiska marknaden.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons