Annons

Annons

Seminarium: Den framtida revisionen

“Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” Den frågan är central när Revisorsinspektionen tillsammans med riksdagens finansutskott och Riksrevisionen nu bjuder in till det tredje seminariet i serien Den framtida revisionen.

Seminariet vänder sig till ledare inom både den offentliga och privata sektorn och till alla som har ett intresse för revisionens roll i samhället. Det är tänkt som en mötesplats mellan företrädare för de olika samhällssektorerna och deras revisorer, där behov och möjligheter diskuteras.

Samhället står inför nya utmaningar, kan man läsa i inbjudan: Det gäller såväl stat och kommun som det privata – och förtroendet för företag och förvaltningen sätts på prov. Centrala frågor i seminariet är: "Vilka frågor ska framtidens revision svara på?" och "Vad krävs för att infria förväntningarna?".

Läs mer och anälan: Revisorsinspektionen

Annons

Annons

 

Riksdagen den 26 april

Vad? Heldagsseminarium i riksdagen torsdagen den 26 april 2018

Arrangörer: Finansutskottet, Riksrevisionen och Revisorsinspektionen

Moderator: Nedjma Chaouche, journalist och tidigare nyhetsankare

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons