Annons

Annons

JohanTorgeby534.jpg

Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef, säljer bankens danska pensionsverksamhet till Danske Bank.

SEB säljer SEB Pension i Danmark

Den svenska storbanken SEB säljer SEB Pension i Danmark till Danica, som är ett dotterbolag till Danske Bank. Det totala värdet av affären uppgår till 6,5 miljarder danska kronor.

SEB avyttrar alla aktier i SEB Pensionsforsikring och SEB Administration (SEB Pension) till Danica Pension.

Danica är ett dotterbolag till Danske Bank.

Det totala värdet av affären uppgår till 6,5 miljarder danska kronor och består av en köpeskilling om 5 miljarder danska kronor och en extrautdelning innan stängning av affären på 1,5 miljarder danska kronor. Utöver extrautdelningen mottog SEB en utdelning om 1,1 miljarder danska kronor under det första halvåret 2017, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

 – Jag är glad att vi tillsammans med Danica har slutit ett avtal som gynnar båda parter. De strategiska och långsiktiga finansiella effekterna av affären är positiva och gör det möjligt för oss att fortsätta investera i tillväxt inom kärnsegmenten och öka takten i transformationen av banken, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef i en kommentar till affären.

Danska SEB Pension servar idag 235 000 kunder i Danmark. Verksamheten förvärvades av SEB för mer än tio år sedan. Försäljningen påverkar inte SEB:s bankassuransmodell i Sverige och de baltiska länderna.
 
Affären innebär inte att SEB minskar sina övriga aktiviteter och verksamheter i Danmark.

– Vi har en ambitiös tillväxt- och transformationsagenda. Danmark fortsätter vara en av SEB:s  viktigaste marknader. Sedan vi 2010 lanserade vår tillväxtsatsning i Norden och Tyskland, har vår affär i Danmark med stora företag och finansiella institutioner liksom vår kapitalförvaltningsverksamhet som också servar privatkunder, haft en kraftig tillväxt. Det är också inom dessa områden som vi kan fortsätta skapa kundvärde och lönsam tillväxt i Danmark, säger Johan Torgeby.

Transaktionen omfattar alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S, en portfölj av liv- och pensionskontrakt och ungefär 275 medarbetare. Vid tredje kvartalets slut uppgick tillgångar under förvaltning till 103 miljarder danska kronor och verksamheten genererade ett nettoresultat på 389 miljoner danska kronor för perioden januari till september 2017.

De finansiella nyckeltalen för SEB påverkas marginellt. Kärnprimärkapitalkvoten förbättras med 0,60 procentenheter och vinsten per aktie minskar marginellt.

Försäljningen minskar också SEB:s marknadsrisk. I september 2017 svarade SEB Pension i Danmark för 3 procent av SEB:s totala intäkter, 2 procent av kostnaderna och för 7 procent av tillgångar under förvaltning.

Försäljningen är villkorad av myndighetsgodkännanden. Affären beräknas stängas under sommaren 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons