RQ Partner

Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa relevant och engagerande kommunikation. RQ Partner är specialister inom grafisk form och informationsdesign, content marketing, varumärkesfrågor och marknads-föring. I våra nätverk av underleverantörer finns expertis inom rörlig media, podcasting, foto och film.

RQ Partner är en fullservicebyrå som erbjuder spets-kompetens inom följande tre områden:

1. Grafisk form och informationsdesign
2. Content marketing och kommersiella texter
3. Event och kampanjer

För mer info: RQ Partner