Annons

Annons

Ökad vinst i Latour

Gustaf Douglas investmentbolag Latours substansvärde ökade med 4,1 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Koncernens resultat efter skatt ökade med 6 procent. “Industrirörelsen redovisar det bästa första kvartalet någonsin”, kommenterar vd:n Jan Svensson.

Substansvärdet ökade till 99 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 4,1 procent jämfört med SIXRX som minskade med 0,5 procent. Substansvärdet per den 25 april uppgick till 97 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning minskade med 6 procent under perioden jämfört med SIXRX som minskade med 0,5 procent.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 15 procent till 2 553 miljoner kronor under det första kvartalet 2018, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet för industriföretagen ökade med 11 procent till 279 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 10,9 procent för kvarvarande verksamheter.

I mars avyttrade Latour Industries dotterbolaget Kabona samt förvärvade schweiziska Sensortec genom dotterbolaget Bemsiq.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 590 miljoner kronor, jämfört med 2 269 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultat efter finansiella poster ökade med 7 procent till 656 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 586 miljoner kronor, jämfört med 554 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,92 (0,87) kronor per aktie. Det är en ökning med 6 procent.

Latour inrättade i februari ett så kallat MTN-program med en ram på 4 miljarder kronor och genomförde i mars en lyckad emission av bolagets första obligationer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor.

Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 4,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 0,5 procent.

Under kvartalet ökade ägarandelen i Alimak Group till 28,2 procent av kapitalet efter förvärv av 800 000 aktier.

”Den positiva trenden från 2017 fortsätter för Latours helägda industrirörelse som fortsätter växa under första kvartalet, både organiskt och via förvärv. Sammantaget innebär den fina tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa första kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 279 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 10,9 procent. Resultatet påverkas till viss del negativt av att delar av påsken i år inföll i mars”, skriver Jan Svensson i vd-ordet till rapporten och fortsätter:

“Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Utvecklingen i Nordamerika känns mer osäker. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. I industrirörelsen är det främst Nord-Lock som är representerade i Asien, och den fina tillväxtresan fortsätter där under första kvartalet med en organisk tillväxt på 28 procent. I likhet med tidigare satsar vi stadigt mer resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro."

Läs allt om:
SEB, Handelsbanken och fintech-aktör om GDPR

"Småföretagare borde fått bättre GDPR-vägledning"

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons