Annons

Annons

Fabege ökar förvaltningsresultatet

Fabeges förvaltningsresultat ökade med 12 procent till 713 miljoner kronor. förklaringen är förbättrat driftsöverskott och låga räntenivåer. "Jag förväntar mig fortsatt ökat driftsöverskott i takt med att projekt färdigställs och börjar generera kassaflöde”, säger vd Christian Hermelin.

I dag presenterar Fabege delårsrapport för årets nio första månader. Under perioden ökade hyresintäkterna till 1.688 miljoner kronor, jämfört med 1.573 miljoner kronor samma period i fjol. Detta främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter, framgår det av rapporten.

Driftsöverskottet ökade till 1.230 miljoner kronor, jämfört med 1.125 miljoner kronor. Överskottsgraden uppgick till 73 procent jämfört med 72 procent samma period i fjol.

"Förbättrat driftsöverskott i kombination med de fortsatt låga räntenivåerna innebar en stark tillväxt i förvaltningsresultatet i jämförelse med föregående år. Jag förväntar mig fortsatt ökat driftsöverskott i takt med att projekt färdigställs och börjar generera kassaflöde”, skriver Christian Hermelin vd på Fabege.

Annons

Annons

Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 713 miljoner kronor jämfört med 637 miljoner kronor samma period i fjol.

Realiserade och organiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4.452 miljoner kronor jämfört med 4.660 miljoner kronor och på räntederivat till 227 miljoner kronor jämfört med -131 miljoner kronor samma period i fjol.

Periodens resultat före skatt uppgick till 5.389 miljoner kronor jämfört med 5.166 miljoner ronor samma period i fjol.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4.202 miljoner kronor jämfört med 4.346 miljoner kronor samma period i fjol. Detta motsvarande 25,40 kronor per aktie jämfört med 26,28 kronor per aktie året innan.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 190 miljoner kronor jämfört med 87 miljoner kronor samma period i fjol.

Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.

Soliditeten uppgick till 47 procent jämfört med 46 procent och belåningsgraden uppgick till 44 procent jämfört med 46 procent samma period i fjol.

"Kontorsmarknaden i Stockholm står stark med mycket låga vakanser och hög efterfrågan. Samtidigt ser räntenivå- erna ut att bli kvar på låga nivåer under lång tid, om än med förväntningar om successiva räntehöjningar under 2018. Om konjunkturprognoserna besannas kommer det att innebära en fortsatt gynnsam utveckling för fastig- heter. Vi ser fortsatt stigande hyresintäkter genom omförhandlingar och nya projekt samtidigt som vi har ambit- ionen att öka kostnadseffektiviteten och även nästa år förbättra lönsamheten i förvaltningen”, skriver Christian Hermelin.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons