Annons

Annons

D. Carnegie tar in 1,5 miljarder kronor

”Vi är helt inställda på att fortsätta våra satsningar på att utöka den befintliga fastighetsportföljen genom nya förvärv”, uppger Svein Erik Lilleland på D. Carnegie som samtidigt presenterar ett starkt bokslut för 2017.

D. Carnegie presenterar bokslutskommunikén för 2017. Av den framgår det att fastighetsbolaget ökar förvaltningsresultatet till 62 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Förvaltningsresultatet för helåret ökade till 357 miljoner kronor jämfört med 269 miljoner kronor föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 350 miljoner kronor jämfört med 680 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Resultat efter skatt för helåret uppgick till 1.579 miljoner kronor jämfört med 1.678 miljoner kronor föregående år.

Vinst per aktie uppgick till 20,34 kronor före utspädning jämfört med 22,20 kronor per aktie. Efter utspädning uppgick vinst per aktie till 20,24 kronor jämfört med 21,93 kronor föregående år.

Annons

Annons

Hyresintäkterna ökade under helåret till 1.473 miljoner kronor jämfört med 1.284 miljoner kronor föregående år. Driftnettot ökade till 774 miljoner kronor jämfört med 630 miljoner kronor föregående år.

Under fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna till 388 miljoner kronor jämfört med 332 miljoner kronor samma period i fjol. Driftnettot under fjärde kvartalet ökade till 191 miljoner kronor jämfört med 154 miljoner kronor samma period föregående år.

I samband med bokslutskommunikén kallar fastighetsbolaget även till en extra bolagsstämma den 23 februari med förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission om upp till 1.500 miljoner kronor.

"En företrädesemission skulle bidra till att finansiera våra pågående investeringar och förvärv, samt att upprätthålla en lämplig kapitalstruktur. Vi är övertygade om att medel från en företrädesemission kommer att kunna användas effektivt och gör det möjligt för oss att fortsätta leverera i enlighet med våra finansiella mål”, framgår det av ett pressmeddelande.

Svein Erik Lilleland skriver att D. Carnegie står fast vid de strategier som bolaget tillämpat de senaste fyra åren.

"Vi tror starkt att dessa skapar mervärde för våra hyresgäster, värden lokalt i de delar av samhället där vi verkar samt även värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Vi har konsekvent påvisat stark tillväxt. Detta har gjort det möjligt för oss att optimera bolagets kapitalstruktur ytterligare, inklusive historisk refinansiering samt längre lånefaciliteter med lån från ett antal nya stora institutioner. Vi är fast beslutna om att fortsätta arbeta för att ytterligare optimera bolagets kapitalstruktur. Vi är helt inställda på att fortsätta våra satsningar på att utöka den befintliga fastighetsportföljen genom nya förvärv och i framtiden även genom utveckling av befintlig mark som finns inom vår ägo”, skriver han i rapporten.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons