Realtid Media

Realtid Medias verksamhet startade i mitten av 2012 genom förvärvet av IP-rättigheterna hänförliga till ekonomisajten Realtid.se från bolaget Alternativ media Stockholm Ab som genomgått en rekonstruktion.

Affärsidén var att med styrkan i varumärket Realtid och distributionskraften i sajten Realtid.se utveckla en integrerad B2B-verksamhet vars erbjudande består av diverse produktlinjer med affärskritisk information riktad till målgruppen yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.

Realtid Media har idag tre affärsområden: Media (i huvudsak sajten Realtid.se), Karriär och RQ Partner (uppdragsmedia).

Realtid Media AB är ett publikt aktiebolag med ca 150 aktieägare. Verksamheten bedrivs från Stockholm.